You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gruvområde

Gruvområde, 390x170 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 10 gruvhål, separat beskrivnasamt 1 grund.Gruvhål, dikesgruva och ort. (ÖNÖ-VSV). Dikesgruvan, 80x20 m st (ÖNÖ-VSV), intill 10m dj, grävd fram till fast klyft. Där vidtar en ort som är bruten,ca 100 m. Gruvhålet har fåttsitt namn efter Erkers-Far som bröt de första 20 metrarna av orten. Erkers-Far föddes 1796.Efter IVK bröts ytterligare 80 m. Orten är bruten till Herrgruvan,på dess 30 m:s nivå.Gruvan heter Erker-Fars eller Morfars ort.Ca 75 m V om ovanstående är:Gruvhål, 20 m diam, intill 30 m synligt djup. Gruvhålet hade vattenuppfordring, utförd aven lokomobil. Bruten i omgångar, 1884 och 1920-21. Gruvan heter Herrgruvan.Ca 35 m VSV om ovanstående är:Gruvhål, 20 m diam, intill 10 m synligt djup ned till vattenyta. Gruvhålet bearbetades endastunder 1890-talet. En lave anlades och uppfordring skedde med en hästvandring, somanlades på Kärngruvans skrotstensvarp. Gruvan heter Brantgruvan.Ca 45 m VSV om ovanstående är:Gruvhål, 25x20 m st (NNV-SSÖ), intill 10 m ned till vattenyta. Gruvhålet har släta lodrätasidor, vilka indikerar tillmakning. Gruvan heter Skinngruvan.Omedelbart V om ovanstående är:Gruvhål, 30x20 m st (ÖNÖ-VSV), intill 10 m ned till vattenyta. Gruvhålet har släta lodrätasidor, vilka indikerar tillmakning. Gruvan heter Storgruvan.2 m SV om ovanstående är:Gruvhål, 20x10 m st (NNV-SSÖ), 10 m ned till vattenyta. Gruvhålethar släta lodräta sidor,vilka indikerar tillmakning. Gruvan heter Kärngruvan och anses vara den äldsta. Efter att halegat i ödesmål, återupptogs arbetet under 1840-talet.I områdets S del samt ca 100 m SSV om dikesgruvan är:Gruvhål, 30x5-10 m, intill 5 m dj. Gruvhålet har släta lodräta sidor, vilka indikerartillmakning. Gruvan heter Såggruvan.Närmast en dikesgruva, delvis vattenfylld.Ca 10 m Ö om ovanstående är:Gruvhål, 5 m diam, intill 4 m ned till vattenyta. Gruvhålet har släta lodräta sidor, vilkaindikerar tillmakning.2 m Ö om ovanstående är:Gruvhål, 5 m diam, intill 4 m ned till vattenyta. Förbunden med ovanstående gruvhål genomen ort under markytan, 1.5 m i sida. Gruvhålet har släta lodräta sidor, vilka indikerartillmakning.10 m N om den mindre dikesgruvans mellersta del är:Grund, 4x4 m st (Ö-V), intill 1.5 m h väggar, av 0.10.7 m st kanthuggna block. Öppning åtS.5 m NÖ om det fjärde beskrivna gruvhålet är:Gruvhål, 6-7 m diam, intill 5 m ned till vattenyta. Gruvhålet harsläta lodräta sidor, vilkaindikerar tillmakning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


Fagersta Forum 1960, nr 3. -- Rönnegård, S.: Garpenbergs socken,1957, s. 289. --Ugla, S.: Näsgårds län i Dalarna i forna tider, 1768, s. 179. -- Ekonomiska kartan 1965.


Ö-sluttning i moränmark. Skogsmark.