You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Občinska uprava : poučni stanovski list županom, občinskim tajnikom, občinskim svetovalcem in drugim javnim organom

Glasilo je izhajalo najprej dvakrat na mesec, kasneje pa mesečno kot glasilo Kmetske županske zveze. Časopis je tiskal in izdajal Dragotin Hribar. Nadaljuje se pod imenom Samouprava kot uradno glasilo deželnega zbora