Ponedeljek

Časnik je izhajal vsak ponedeljek v Ljubljani pod matično publikacijo Jutro. Vseboval je v glavnem politične in gospodarske novice s področja takratne Jugoslavije