Ženski svet

Ženski list je začel izhajati v Trstu, z letom 1929 pa se je preselil v Ljubljano. Mesečnik je bil namenjen najširšem sloju ženskega prebivalstva: gospodinjam, delavkam, kmeticam, Poudarjen je bil socialni namen, zavzemal se je za izboljšanje položaja žensk v družbi. Priloga Naš dom je vsebovala praktične nasvete

Das kaiserl. königl. adelige weltliche Fräuleinstist im Herzogthume Krain
Ženski svet
Ženski svet
Ženski svet