Abecedika ali Plateltof; sa tiste, katiri se otte Krajnsku brati navzhiti

Z nekaterimi molitvami in računsko tabelo razširjena izdaja Pohlinove Abecedike iz 1765