Osem samospevov s spremljevanjem klavirja

Vsebina: Serenada / Anton Lajovic ; Nočne poti / Anton Lajovic ; Na lipici zeleni / Emil Adamič ; Pri studencu / Emil Adamič ; Planinec / Emil Adamič ; Pastarica / Josip Pavčič ; Pred durmi / Josip Pavčič ; Jednom kad za tihih majski noći / Vladimir Flögel

Cäcilia. Musikalische Monatshefte für Landorganisten Schullehrer und Bedförderer der Tonku…
Cäcilia. Musikalische Monatshefte für Landorganisten Schullehrer und Bedförderer der Tonku…
Glasbena zora. Izdaja dne 16. vsakega meseca Fr. Gerbič
Cäcilia. Musikalische Monatshefte für Landorganisten Schullehrer und Bedförderer der Tonku…