Teoretično-praktična klavirska šola; Op. 40; Theoretisch-praktische Klavier-Schule

Vsebina:Zv. 1: [1886]. - Str. 1-34 Zv. 2: [1887]. - Str. 35-66 Zv. 3: [1888]. - Str. 67-106 Zv. 4: [1889]. - Str. 107-156