Gozdna samota; izdaja s spremljevanjem klavirja; troglasen ženski zbor s spremljevanjem orkestra, op. 3