Koroške slovenske narodne pesmi. Zv. 1

Vsebina: Rožekarji mi ; Tam dou za Dravo ; Dob'r vöčer, döčva moja ; Ko b' jes puab'č to Dravco ; Kadar jes na pvaninco hrem ; Jes pojdam v pvanina ; Trieba ni k mojőj dőčvi iti ; Na v'suačam Obirji ; Se pa Bistr'ca pišče ; Je na Dravc' m'hlica ; So pa rož'ce v hart'ln' žavovale ; Koj na'n hribr'c bom stopou ; 'mam pa döčvo v Tirole ; 'mam pa mlin'č pod kvancam ; Si pa biva moja ; Uštno polöt' je …