Skladbe. Zv. 1, V celici!; za moški zbor in basovski samospev s spremljevanjem klavirja