Začetne pevske vaje

Nove muzikalije
Cantica Sacra; Zbirka cerkvenih pesmi za moški zbor, uredil Ant. Foerster
Prvo berilo in slovnica za slovenske ljudske šole
Abecednik za slovenske ljudske šole