Emil Korytko, Marko Slodnjak, Korespondenca z družino, Drama SNG v Ljubljani, 1984/85

Igor Samobor kot Emil Korytko