A quem nos visita, :

Those who visit us, receive the sun of our sympathy

Orientaciones para el desarrollo y rentabilidad de productos turístico accesibles a partir…
Rozwój turystyki i przestrzeń. Implikacje dla polityki turystycznej. Ekonomia = Economics,…
Aktywność turystyczna wielkopolskich seniorów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we…
Development of "dark" tourism in the contemporary society