Banan mot Kkapu, Ungern.

Banan mot Kkapu, Ungern.

Backsippor.
Gravhög.
Järnväg i Bulgarien.
Sundby sjukhus, kyrkans klockstapel.