Invigning av hamnspår i Mariefred. Troligtvis klipper Gösta Karlsson av bandet.

Invigning av hamnspår i Mariefred. Troligtvis klipper Gösta Karlsson av bandet.

Järnvägsinvigningen i Strängnäs.
Invigning Bohusbanan SJ
Invigning av andra Tallbergsbron.
Invigning av Munkedal station.