Fabrik där det tillverkas växlar 1958.

Fabrik där det tillverkas växlar 1958.