Byggnadsdetalj från Nässjö stationshus.

Byggnadsdetalj från Nässjö stationshus.