Ångbåt B.u.Platen var ett kombinerat passagerar- och lastfartyg. Byggd 1871 och fick namnet efter Göta kanals skapare Baltzar von Platen.

Ångbåt B.u.Platen var ett kombinerat passagerar- och lastfartyg. Byggd 1871 och fick namnet efter Göta kanals skapare Baltzar von Platen.