Kvicksundsbron på linjen mellan Kvicksund och Nyckelön byggs om till bågbro och blev efter detta en kombinerad bro för både järnvägs- och biltrafik. Nedan ser vi en bil som transporteras med färja över sundet innan det att bron var färdigbyggt. Båt eller färja hade använts på platsen för persontransporter sedan lång tid tillbaka.

Kvicksundsbron på linjen mellan Kvicksund och Nyckelön byggs om till bågbro och blev efter detta en kombinerad bro för både järnvägs- och biltrafik. Nedan ser vi en bil som transporteras med färja över sundet innan det att bron var färdigbyggt. Båt eller färja hade använts på platsen för persontransporter sedan lång tid tillbaka.