Bild över Kvicksund tagen från den södra delen av samhället mot den norra. Bron är Kvicksundsbron på linjen mellan Kvicksund och Nyckelön.

Bild över Kvicksund tagen från den södra delen av samhället mot den norra. Bron är Kvicksundsbron på linjen mellan Kvicksund och Nyckelön.