Järnvägsstationen i Gräsberg. Vid järnvägsspåret mellan Ludvika och Falun Tidpunkten för denna bild bör vara före 1944 då spåret blev elektrifierat

Järnvägsstationen i Gräsberg. Vid järnvägsspåret mellan Ludvika och Falun
Tidpunkten för denna bild bör vara före 1944 då spåret blev elektrifierat