Järnverket i Borlänge. Vid järnvägsspåret mellan Ludvika-Rämshyttan-Falun-Borlänge-Idkerberget.

Järnverket i Borlänge. Vid järnvägsspåret mellan Ludvika-Rämshyttan-Falun-Borlänge-Idkerberget.