Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Före detta Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ lok 33.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Före detta Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ lok 33.