Stationen anlades 1889. Tvåvånings stationshus i trä. Arkitekt: Edelsvärd. Stationen ombyggd 1927. Järnvägen elektrifierades 1941.

Stationen anlades 1889. Tvåvånings stationshus i trä. Arkitekt: Edelsvärd. Stationen ombyggd 1927. Järnvägen elektrifierades 1941.