Statens Järnvägar, SJ 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad. Finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Statens Järnvägar, SJ 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.
Finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.