Vislanda station. Envåningsstationshus i trä av Gnestatypen, byggt 1863-64. Järnvägen elektrifierades 1933. På spåret väntar en Hilding Carlsson motorvagn.

Vislanda station. Envåningsstationshus i trä av Gnestatypen, byggt 1863-64. Järnvägen elektrifierades 1933. På spåret väntar en Hilding Carlsson motorvagn.