Skövde - Axvalls Järnväg, SAJ, banvaktstugan vid Stenberget på linjen mellan Våmbsklevens hållplats och Billingens hållplats. 1870 års Varnhemsväg korsar järnvägen. En av arbetlagsledarna för SAJ banbygge 1902 - 1904 var Gustav Karlsson. Han blev senare banvakt med placering i banvaktstugan vid Stenberget där han tjänstgrorde fram till 1945.

Skövde - Axvalls Järnväg, SAJ, banvaktstugan vid Stenberget på linjen mellan Våmbsklevens hållplats och Billingens hållplats. 1870 års Varnhemsväg korsar järnvägen. En av arbetlagsledarna för SAJ banbygge 1902 - 1904 var Gustav Karlsson. Han blev senare banvakt med placering i banvaktstugan vid Stenberget där han tjänstgrorde fram till 1945.