LSSJ , Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg Stationen anlades 1875. En- och en halv vånings stationshus i trä. Ofullständig växelförregling

LSSJ , Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg
Stationen anlades 1875. En- och en halv vånings stationshus i trä. Ofullständig växelförregling