VGJ ,Västergötland - Göteborgs Järnväg Fyravånings stationshus vid Drottningtorget. Sedermera använd som kontorslokaler för SJ

VGJ ,Västergötland - Göteborgs Järnväg
Fyravånings stationshus vid Drottningtorget. Sedermera använd som kontorslokaler för SJ