SWB 38? + 51. Stationshus i sten byggt 1898. Byggt före andra hus på linjen för att användas som byggnadskontor. Vagnvåg 1898. 1941 byggdes ett skyddsrum för 24 personer

SWB 38? + 51.
Stationshus i sten byggt 1898. Byggt före andra hus på linjen för att användas som byggnadskontor. Vagnvåg 1898. 1941 byggdes ett skyddsrum för 24 personer