Vadsbros stationshus under byggnad; den mindre fungerar tillfälligt som provisorisk station under tiden

Vadsbros stationshus under byggnad; den mindre fungerar tillfälligt som provisorisk station under tiden