Malmö - Genarps Järnväg, MGJ lok 1 A. F. Hörstedt, MGJ lok 2 Genarp och MGJ lok 3 Qvarnby vid lokstallet vid Genarp järnvägsstation.

Malmö - Genarps Järnväg, MGJ lok 1 A. F. Hörstedt, MGJ lok 2 Genarp och MGJ lok 3 Qvarnby vid lokstallet vid Genarp järnvägsstation.