Resande i personvagn på sträckan mellan Göteborg C och Falun. Kupén var reserverad för barn under 2 år med vårdare.

Resande i personvagn på sträckan mellan Göteborg C och Falun. Kupén var reserverad för barn under 2 år med vårdare.