Järnvägspersonal vid Charlottenberg station, i samband med transport av norska krigsfångar frigivna från det nazistiska interneringslägret Grini strax efter Tysklands kapitulation.

Järnvägspersonal vid Charlottenberg station, i samband med transport av norska krigsfångar frigivna från det nazistiska interneringslägret Grini strax efter Tysklands kapitulation.