Norska krigsfångar, frigivna från det nazistiska interneringslägret Grini efter Tysklands kapitulation. Här vid Charlottenberg station.

Norska krigsfångar, frigivna från det nazistiska interneringslägret Grini efter Tysklands kapitulation. Här vid Charlottenberg station.