Byggnadsdetalj, Malmö centralstation.

Byggnadsdetalj, Malmö centralstation.