Byte av kartongrulle i den första svenskbyggda biljettmaskinen. Bokhållare Thorhag, stationsinspektor Lagerlund och förste kontorist Elfman.

Byte av kartongrulle i den första svenskbyggda biljettmaskinen. Bokhållare Thorhag, stationsinspektor Lagerlund och förste kontorist Elfman.