Ombyggnad av viadukten över Malmö Ystads Järnväg, på sträckan mellan Malmö och Trelleborg. Provbelastning av provisorisk viadukt.

Ombyggnad av viadukten över Malmö Ystads Järnväg, på sträckan mellan Malmö och Trelleborg. Provbelastning av provisorisk viadukt.