Världsutställning i det som tidigare hette DDR) Östtyskland, fram till 1990, där svenska SJ deltog.

Världsutställning i det som tidigare hette DDR) Östtyskland, fram till 1990, där svenska SJ deltog.