s/s "Konung Gustaf V", kommandobrygga Byggd 1910 på Lindholmens varv i Göteborg. Upphuggen 1968 Tafikerade rutten Trelleborg - Travemünde.

s/s "Konung Gustaf V", kommandobrygga
Byggd 1910 på Lindholmens varv i Göteborg.
Upphuggen 1968
Tafikerade rutten Trelleborg - Travemünde.