Statens Järnvägar, SJ självlossande kolvagn Q21 18783 4st vagnar med 210hl rymd, med lossning åt ett håll byggdes 1927 av SJ. Dessa vagnar användes för koltransport från Malmö till sockerbruket i Arlöv. Dessa kolvagnar fick littera Q21

Statens Järnvägar, SJ självlossande kolvagn Q21 18783

4st vagnar med 210hl rymd, med lossning åt ett håll byggdes 1927 av SJ.
Dessa vagnar användes för koltransport från Malmö till sockerbruket i Arlöv.
Dessa kolvagnar fick littera Q21