YEJ persontåg (Ystad - Eslöv Järnväg) Vid järnvägsspåret mellan Ystad - Tomelilla I början av 1940-talet förstatligades både YEJ och MSJ och de amerikanska ångloken fick littera B2 hos SJ.

YEJ persontåg
(Ystad - Eslöv Järnväg)
Vid järnvägsspåret mellan Ystad - Tomelilla
I början av 1940-talet förstatligades både YEJ och MSJ och de amerikanska ångloken fick littera B2 hos SJ.