Tc G. A. Montén G.A Montén hade befattningen trafikchef från 1880, insjuknade i nervfeber på hösten 1880, sjukdomen medförde att Montén avled i oktober 1880. Tc 1880 vid VBJ Tc = Trafikchef (Varberg-Borås Järnväg) Denna bandel öppnade för järnvägstrafik 1880

Tc G. A. Montén
G.A Montén hade befattningen trafikchef från 1880, insjuknade i nervfeber
på hösten 1880, sjukdomen medförde att Montén avled i oktober 1880.
Tc 1880 vid VBJ
Tc = Trafikchef
(Varberg-Borås Järnväg)
Denna bandel öppnade för järnvägstrafik 1880