Bro över Fyrisån mellan Uppsala och Sala. Den gamla bron ersätts av en ny nitad järnbro av fackverkskonstruktion.

Bro över Fyrisån mellan Uppsala och Sala. Den gamla bron ersätts av en ny nitad järnbro av fackverkskonstruktion.