Den 10.000:e besökaren på järnvägsmuséet Efter utvidningen av muséet mars 1933. Verkmästare Kruse med familj. Major Werner till höger

Den 10.000:e besökaren på järnvägsmuséet Efter utvidningen av muséet
mars 1933. Verkmästare Kruse med familj. Major Werner till höger