Ur

På platser där arbete måste bedrivas efter noggranna tidsscheman, t ex inom kommunikation, industri och skolor, erfordras ur som visar rätt tid på ett flertal platser inom företaget. Den bästa metoden för att åstadkomma detta erbjuder den elektriska impulsuranläggningen. De första centraluren uppfanns redan 1839-1840 av Steinheil i München och Wheatstone i England. De vanligaste fabrikaten som anv…