Rälsförhöjningsmått

Från den normalspåriga Borås-Alvesta Järnväg. Här anges rälsförhöjningen inte i millimeter utan i förhållande till kurvans radie i meter. Längst ut till höger tycks dock tillverkaren (banvakten?) ha råkat kasta om siffrorna.

Detta verktyg användes för att mäta rälsförhöjning. För att motverka centrifugalkraften lutar spåret vanligen inåt i kurvor. Det är denna lutning - rälsförhöjning - man mäter…