Schema

Schemat förvaras i en av framfickorna på lokförarväska Jvm 23614-1.

Schemat är konstruerat av Johnny Hallgren den 2 februari 2002.