Askkopp

Askfaten har tillhört gåvogivarens far, Arvid Larsson, som var sjökapten på SJs tågfärjor, bl.a. på M/S Trelleborg. Arvid Larsson började som tredje styrman 1941 och fortsatte sin tjänstgöring till sjöss fram till 1974 då han pensionerades som tågbefälhavare. Gåvogivaren tror att askfaten användes till dukning ombord på färjorna. De har sedan använts i gåvogivarens föräldrarhem vid dukning. Gåvogi…