Väska

Axelväskan ingick i ett startkit under Stockholm Tunnel Run Citybanan. Loppet arrangerades den 25 mars 2017, innan invigningen och trafikstarten för banan. Ett liknande lopp arrangerades 2014 då ett lopp genomfördes i tunnlarna i Norra länken.

År 2006 påbörjades det förberedande arbetet för citybanan. Det är en 6 kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, med två nya stationer: St…